Begin deze maand opende de Digital Society School (DSS) feestelijk zijn nieuwe plek op het Amsterdamse voormalige marinecomplex.  De DSS is een internationaal georiënteerde, onorthodoxe post-HBO-opleiding en bestaat nu een jaar.  In de warme najaarszon dronken trainers en trainees en van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) subsidiegevers, zoals de Gemeente Amsterdam en een aantal bedrijven, een glaasje.

De DSS is een ontmoetingsplaats waar de interesse en kennis van de deelnemers moet leiden tot het opbouwen van een internationale digitale gemeenschap.
In de DSS wil men onderzoeken wat de impact van technologie is op de maatschappij. Daartoe ontwikkelt men tools die de transformatie op weg naar een digitale samenleving ondersteunen. De kennis van die tools moet worden doorgegeven aan een nieuwe generatie. Leidraad vormt daarbij de zeventien zeer ambitieuze ‘sustainable development goals’ voor 2030 van de Verenigde Naties.  Het gaat onder meer om schoon drinkwater voor iedereen, onderwijs en gezondheidszorg en het mogelijk maken van duurzame urbane woongemeenschappen. Maar ook het verdwijnen van honger en armoede en schone zeeën zonder plastics.

De DSS, stelt head of programmes & impact Marco van Hout, wil zijn missie bereiken door het activeren en ontwikkelen van een mindset binnen een community en workforce die zich richt op duurzaamheid en de ontwikkeling en integratie van technologie. De opgebouwde kennis rondom transitiethema’s wordt gebundeld en vertaald naar trainingen van professionals. Ook wordt op deze manier buitenlands talent naar Amsterdam gehaald. Technisch design en sociale innovatie spelen een cruciale rol.

De DSS maakt deel uit van de faculteit digitale media en creatieve industrie van de HVA.

Inmiddels zijn 45 trainees uit 23 landen op de DSS actief.  Men gaat uit van jaarlijks 120 trainees in groepen van 60 studenten per semester.  Het is ook mogelijk online onderwijs te volgen. Marco van Hout geeft aan dat zo’n 5000 mensen de jaarlijks wereldwijde Hacknathon volgen.  Zo’n 600 personen volgen jaarlijks een module/cursus van de DSS (van een dag tot enkele weken).  De DSS is ook mogelijk gemaakt door een gemeentesubsidie van de stad Amsterdam,  investeringen vanuit het bedrijfsleven zoals bijvoorbeeld ING, Johan Cruijff arena, Politie en Vodafoon/Ziggo.

Bedrijven die in een halfjaarproject investeren ontvangen een team van 5 trainees (een multidisciplinaire mix van studenten en jonge professionals uit de hele wereld). Verder neemt een ‘Digital Transformational Designer’ deel. Hij voert een individueel project uit gedurende twee jaar (1 dag per week). Men maakt kennis met de agile scrum methodiek. Dit alles moet een werkend prototype opleveren alsmede een scala aan tools en methoden om gezamenlijk met bijvoorbeeld net afgeronde traineeships (eventueel via een baanaanbod) de transformatie binnen de eigen organisatie te begeleiden en te stimuleren.

Er loopt nu een aantal projecten (‘tracks’) gerelateerd aan een of meer van de VN duurzaamheiddoelstellingen. Zo gaat het bij de Urban ecosystems track om onderzoek en ontwikkeling (R&D) rond de wijze waarop onze stedelijke omgevingen kunnen worden verduurzaamd. In de steeds drukker wordende urbane omgevingen zullen we ook in het jaar 2030 op groene wijze samen kunnen leven.  Hierbij vervullen levende organismen als bijen en andere bestuivers een cruciale rol.

Een andere groep werkt in samenwerking met ING aan de ontwikkeling van een connected (deels digitale) campus in de Bijlmer.

Alle projecten zijn multidisciplinair. Systeemontwikkelaars, contentspecialisten en studenten werken samen in een agile scrumachtige omgeving.  Studenten worden na een persoonlijk assessment al dan niet toegelaten.

Op 20 en 21 september 2019 kan iedereen op meerdere plaatsen in Nederland meedoen aan Global Goals Jam.

Jan Lepeltak