Afstandsonderwijs, KomenskyPost info, PO, VO

Een top 10 van praktische tips voor afstandsonderwijs

Ook nu de basisscholen weer open zijn, zal een deel van het onderwijs nog op afstand worden verzorgd. Deze top 10 van wensen van leerlingen en bijbehorende praktische tips van het Minkema College in Woerden zijn opgesteld na een onderzoek onder 900 leerlingen. Op onder meer het genoemde aantal vakken na, zijn veel tips ook relevant voor basisscholen.

TOP 10

  1. We zetten de opdrachten & instructies ruim op tijd klaar, in ieder geval vóór de maandagochtend van de volgende week, zodat je elke dag ongeveer evenveel te doen hebt. 
  2. Wij voeren tussentijds geen wijzigingen door in de weektaken.
  3. We beperken ons bij de opdrachten tot de essentie van de stof en houden er zoveel mogelijk rekening mee dat jullie voor zeker nog 10 vakken huiswerk krijgen.
  4. Opdrachten & instructies plaatsen we per vak zo veel mogelijk op één en dezelfde plek: Magister òf Classroom.
  5. Bij de opdrachten vermelden we een duidelijke deadline en plek om je werk in te leveren.
  6. We bieden ten minste 1x per week per vak een instructiefilmpje of een digitale les aan. We kondigen dat op tijd aan.
  7. Voor contact met de klas houden wij onze eigen lessen uit het basisrooster aan.
  8. We gebruiken e-mail alleen voor contact met individuele leerlingen en dus niet voor groepsopdrachten of aanvullende instructies voor de hele klas.
  9. We reageren op werkdagen binnen 24 uur op jouw mail. Misschien niet al direct met het volledige antwoord, maar dan weet je in ieder geval dat we jouw mail gezien hebben.
  10. Weet dat jouw mentor, maar ook de leerlingbegeleiders, er voor je zijn! Loop je ergens tegenaan of wil je met iemand praten, neem dan contact op! 

Zie ook:

https://kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kennisrotonde-Afstandonderwijs-Motivatie-leerlingen.pdf

Geef een reactie

5 + 4 =

Translate »