Didactiek, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Pabo, Stage

Eerste studenten studeren af aan een academische pabo

Marcel Schmeier

In 2020 studeerden de eerste studenten af aan de Opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair onderwijs van de Radboud Universiteit, de eerste volledig academische pabo van Nederland. Marcel Schmeier mocht helpen bij het opzetten van de opleiding. Zal het de studenten lukken om het onderwijs meer evidence informed te laten worden? Een verslag van Marcel Schmeier.

Als onderwijsadviseur kom ik op scholen door het hele land om nascholingen te verzorgen voor schoolteams. Vaak zijn er dan ook studenten aanwezig die stagelopen op de betreffende school. Ik vind het geweldig dat we, in deze tijden van lerarentekorten, nieuwe collega’s mogen verwelkomen in ons prachtige beroep. Het is fijn dat studenten nieuwe kennis en inzichten meebrengen van hun opleiding en zodoende hun aanstaande collega’s kunnen voeden met de nieuwste kennis over effectief onderwijs.

     Toch is dat niet overal de praktijk. Als ik aan stagiairs vraag hoe je effectieve instructie realiseert, dan blijven ze vaak het antwoord schuldig. Op een school in Leeuwarden sprak ik stagiairs die in de vier jaar van hun opleiding niets hadden geleerd over het directe instructiemodel. In Utrecht sprak ik studenten die hadden geleerd dat je kinderen in de rekenlessen zelf oplossingsprocedures moet laten verzinnen. In Dordrecht vertelden de stagiairs mij dat ze geen idee hadden hoe kinderen leren lezen in groep 3, omdat de opleidingsdocent hen vertelde dat ze daarvoor gewoon de leesmethode konden volgen. Er moest vooral worden ingezet op leesplezier.

     Op veel pabo’s leer je over reflecteren, eindeloos reflecteren. Daarvoor moet je bewijs verzamelen in dikke portfolio’s. Ook leer je over zelfontdekkend leren, leerstijlen en leerpiramides, terwijl veel schoolteams juist afscheid lijken te nemen van deze onderwijsmythen en hun onderwijs evidence-informed proberen vorm te geven.

     Het is prachtig dat de studenten van de opleiding PWPO aan de Radboud Universiteit wél worden opgeleid met een curriculum dat voorziet in bewezen effectieve onderwijskundige principes, zoals bijvoorbeeld het lesmodel van Expliciete Directe Instructie. Zodoende kunnen deze studenten hun nieuwe collega’s wél voorzien van nieuwe kennis en inzichten.

     Er was veel weerstand en tegenwerking toen de opleiding werd opgezet. Nu zie ik andere lerarenopleidingen ook steeds vaker afscheid nemen van ideologische onderwijsvisies. Ze willen hun studenten graag leren over effectieve didactiek en pedagogiek. PWPO heeft een belangrijke voortrekkersrol bij de hervorming van de lerarenopleidingen.

     Door evidence-informed te werken in de lespraktijk, nemen leerkrachten beter onderbouwde beslissingen. Dat heeft een positieve invloed op het leren van de kinderen, maar ook op de eigen motivatie. Als leerkracht heb je ook succeservaringen nodig. Hard werken alleen heeft geen zin. Je moet hard werken én er de vruchten van plukken. Dat lukt, als je doet wat werkt.

     Het is goed om te beseffen dat de wetenschap geen pasklaar antwoord kan geven op alle vragen waar nieuwe leerkrachten straks tegenaan lopen in hun eigen, complexe onderwijspraktijk. Daarom wil ik tegen alle nieuwe leerkrachten zeggen: ook al kies je voor bewezen effectieve onderwijsaanpakken, niet alles werkt altijd overal. Maar: sommige aanpakken werken vaker en beter dan andere. En jij weet welke. Reflecteer daar maar eens op!

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur, auteur van diverse onderwijsboeken en bevoegd leerkracht basisonderwijs. Hij hielp mee met het opzetten van de opleiding PWPO.

Geef een reactie

33 − = 32

Translate »