Beleid, Coding, Computational thinking, Docenten

De studiereis van Sander Dekker

sanderdekker-canadaBritish Columbia (Canada) verandert zijn curriculum voor 2016-2017 (PO) en 2017-2018 (VO). OCW gingen kijken voor Onderwijs2032.

De deelnemers aan de Sander Dekker Onderwijs2032 studiereis naar Vancouver British Columbia (Canada) hebben veel voor het onderwijs over. Men kwam afgelopen woensdagmiddag aan na een vliegreis van 10 uur om zaterdagmiddag weer naar Nederland te vertrekken. Met 10 uur tijdsverschil zitten ze nu met een jetlag van hier tot Vancouver of juist niet, want die twee-drie dagen zijn waarschijnlijk te kort om een Canadese jetlag op te doen. Dat was dus hard werken.
Sander Dekker volgde de groep na een tussenstop in Washington DC voor overleg met zijn  Amerikaanse collega, die zeer benieuwd was naar wat zijn collega uit Kopenhagen (joke)  te vertellen had.

Volgens het programma werden twee scholen voor primair onderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs bezocht en verder werden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs van de provincie Vancouver BC. Er was voor Vancouver BC gekozen omdat men daar met een groot curriculumvernieuwingsproces bezig is. Het grote verschil met ons land is echter dat de Canadezen het niet hebben over 2032 als ‘denkbeeldig’ eindpunt (‘stip aan de horizon”) van de vernieuwing maar dat hun vernieuwde curriculum voor de basisschool dit schooljaar ingaat. Op de uitgewerkte curriculumvoorstellen voor het voortgezet onderwijs kan dit schooljaar worden gereageerd. Deze worden ook op een aantal scholen uitgeprobeerd. De bedoeling is dat het curriculum in het schooljaar 2017-2018 worden ingevoerd, dus veertien jaar voordat wij de totale vernieuwing uiteindelijk hebben ingevoerd. Een woordvoerder van OCW verwacht dat het natuurlijk veel eerder zal gebeuren, al kon hij nog geen exacte roadmap of tijdlijn geven.  Goed idee om ook naar het buitenland te kijken. Jammer dat tussen het bezoek en de afronding van de verdiepings/discussiefase maar een paar weken zitten. Zo wordt het wel moeilijk  de geleerde Canadese lessen snel in de praktijk te brengen.
Tot het BC core-curriculum behoren zaken als Communication, Thinking (creative and critical) en Personal and Social Competency. Overigens is een zekere wolligheid in de formulering de Canadezen in British Columbia niet vreemd. Waarom niet ook gewoon coding en maker education noemen. (kijk naar de bijbehorende foto’s en het wordt een stuk duidelijker waar ze aan denken). Het curriculum van de provincie Ontario (2008!) is aanzienlijk helderder geformuleerd met een duidelijke plek voor programmeren. Maar Toronto kent dan ook het wereldvermaarde Ontario Institute for Studies in Education). Sander Dekker bezocht dit enkele jaren geleden. Wie het curriculum van Ontario leest beseft hoezeer Nederland steeds verder achterloopt op. Het kan toch niet zo zijn dat we tot 2032 moeten wachten met een brede invoering van computational thinking/coding. Voorlopig is er geen ander beleid anders dan laat duizend bloemen bloeien en wij doen verder niks in de Hoftoren.

Genoemde info over BC is afkomstig van de uitstekende site van het ministerie van onderwijs van BC https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum-info. Computational thinking/programmeren in het voortgezet onderwijs nemen ook in BC een prominente plaats in.
‘For the record’ nog even iets over de samenstelling van de studiereisgroep. Van de veertien deelnemers waren er vier afkomstig van OCW (incl Sander Dekker), twee leden van respectievelijk de PO en VO-raad, de voorzitter van de Onderwijscoöperatie, twee leraressen (een lerares po en tevens CNV-onderwijs bestuurslid en een docente kunstzinnige vorming), twee leden van het platform Onderwijs2032, de directeur van de SLO, de voorzitter van de vereniging van schoolleiders en enkele vakbondsbestuurders van AOB en CNV. Vakbonden die met bewindslieden meereizen, ik weet het niet……
Woensdag 5 oktober vond in de Balie een discussieavond plaats over Onderwijs2032 georganiseerd door de Onderwijscoöperatie en geleid door Hartger Wassink (Nivoz). Hij ging met vier leraren in gesprek. De avond was bedoeld voor leraren . Druk was het met 35 aanwezigen (waarvan zeker 5 personen van de OC) niet. Een impressie volgt.

Jan Lepeltak

Op veelvuldig verzoek hierbij de deelnemerslijst van de studiereis van Sander Dekker naar Canada:

Sander Dekker
Alida Oppers (DG primair en voortgezet onderwijs OCW)
Arianne van Os (lerares PO en lid bestuur + vz jongerenafdeling CNV Onderwijs)
Annebel Hofhuis (lerares VO en lid bestuur VONC)
Anko van Hoepen (lid algemeen bestuur PO-raad, College van Bestuur Alpha Scholengroep)
Hein van Asseldonk (vice-voorzitter VO-raad)
Petra van Haren (voorzitter AVS)
Joost Kentson (voorzitter OC)
Ben Hoogenboom (vice voorzitter AOB)
Theo Douma (voorzitter platform onderwijs2032)
Ingrid Brummelman (directeur platform onderwijs2032)
Joost den Oudsten (teamleider curriculumvernieuwing OCW)
Jindra Divis (DG SLO)
Hans Balfoort (directie Internationaal Beleid, OCW)

 

 

Geef een reactie

65 − = 56

Translate »