Ook dit jaar weer een lijst met de top-10 influencers van het jaar. De lijst is opgesteld op basis van de adviezen van de redactie van KomenskyPost. Criteria waren de aanwezigheid en invloed die de personen hadden op de sociale media, in het bijzonder Twitter en/of Facebook. Politici en bewindspersonen vallen buiten onze keuze. Hun ‘core-business’ is invloed uitoefenen en vaak hebben ze iemand die voor hen de sociale media bespelen.

Volgens Van Dale is een influencer iemand die via de sociale media invloed uitoefent op een bepaalde doelgroep.

Een drietal personen is weliswaar niet actief op Twitter maar hun bijdragen aan KomenskyPost hebben in 2019 grote invloed gehad op de meningsvorming; vandaar hun bijzondere vermelding.

 1. eva-naaijkens-400x400Eva Naaijkens@evanaaijkens
  Directeur van Turingschool in Amsterdam. Een moderne school met een eigen karakter. Men loopt niet achter elke hype aan, integendeel. Eva Naaijkens weet haar ideeën en die van haar team op duidelijke wijze uit te dragen in de media en is daarom ook een graag geziene gast.
 1. jelmer-evers-400x400Jelmer Evers,  @jelmerevers
  Docent geschiedenis, vakbondsbestuurder en publicist. Is al jaren in de voorhoede van het onderwijs actief. Kritische volger van de vakbonden maar niet te beroerd ook zelf zijn handen uit de mouwen te steken en zich kandidaat te stellen voor het bestuur van de AOb. Volgt de (wereld)politiek aandachtig en geeft zijn mening gevraagd of ongevraagd.
 1. kim-van-strien_400x400 Kim van Strien,   @KimvanStrien. Docent Frans. Mede-initiatiefnemer en oud-bestuurslid van de alternatieve PO-VO vakbond leraren in actie (LIA) lerareninactie.nl . Nu lid van het hoofdbestuur van de AOb Is betrokken en zet haar tanden in de noodzaak van een betere positie van leraren en oplossingen voor het lerarentekort.

 

 1. jan-van-de-ven_400x400 Jan van de Ven, @janvandeven81. Leraar op Montessorischool. Zelfbenoemd #onderwijsdrammer. Samen met Thijs Roovers organiseerden zij  mede de grote onderwijsdemonstratie in Den Haag. Hun acties hadden grote gevolgen al moet er nog veel meer gebeuren. Regelmatige gast in talkshows, weet de eisen van het veld goed te verwoorden. Nu met Thijs Roovers kwartiermaker voor Het Lerarencollectief, nieuwe beroepsvorming voor leraren.
 1. karin-den-heijer_400x400Karin den Heijer, @kdenheijer. Actief docent scheikunde en wiskunde. Nam beargumenteerd stelling tegen de rekentoetsgekte. Wist in een debat voor het programma Buitenhoff de arrogante Paul Schnabel van het geflopte onderwijs2032 project goed te vloeren.

 

 1. arnoud-kuijpers-400x400kopieArnoud Kuijpers,
  Was enkele jaren onze man op Aruba waar hij les gaf. Zijn blogs en columns leverde veel reacties op. Een zeer betrokken en geliefd docent Nederlands. Hij geeft nu weer les in Nederland en houdt ons met zijn blogs op de hoogte. Was leraar Nederlands van het jaar.

 

 1. Paul A. paulkirchner1Kirschner, @P_A_Kirschner. Directe Instructie evangelist en onderwijskundige straatvechter. Beschouwt onwetenschappelijk gefundeerde vernieuwers als criminelen. De Peter R. De Vries van de leerpsychologie. Introduceerde o.a. de hashtag eduquatsch. Ook wel de Midas Dekkers van onderwijsland genoemd: you love him or you hate him. Inmiddels emeritus hoogleraar van de OU.
 1. karin-donkers_400x400Karin Donkers, @kardonsch, Schoolleider. Edublogger en actieve twitteraar. Uitspraak: “Op Twitter worden verguisd en op Linkedin en Facbook worden geprezen, het kan verkeren.” kardonsch.nl

 

 


 1. arjan_perivar-klb Arjan van der Meij, @arjanvandermeij. Docent natuurkunde werkt samen met collega Per-Ivar Kloen in makered.nl . Gedreven Nederlandse pioniers op het gebied van maakonderwijs

 

 1. marita-eskes_400x400Marita Eskes @maritaeskes Expert technisch lezen. Remedial teacher. Zij verspreidt het juiste woord op Twitter.

 

 

 

 

 

Niet op sociale media actief, maar waren toch belangrijk:

hans-duijvestijn1-400x400Hans Duijvestijn: Maakte naar aanleiding van het vrijdagavondakkoord tussen Minister Arie Slob en de bonden als eerste een analyse voor KomenskyPost. Hij gaf aan wat deze eenmalige bijdrage zou betekenen voor de eisen van de bonden: Niets dus. In een weekend bezochten 35000 lezers KomenskyPost. Zondag na het akkoord trad de AOb-voorzitter af.

kees-vernooyKees VernooySchreef naar aanleiding van een inspectierapport voor KomenskyPost over de schrik makende laaggeletterdheid van veel leerlingen in het VO. Hij analyseerde de reden en gaf de richting aan voor de oplossing. Zijn betoog werd overgenomen door Aleid Truijens in de Volkskrant en leidde tot veel ophef. Deze nam na de recente PISA-resultaten alleen maar toe.

illiass-el-hadioui-400x400Illiass El Hadioui: Leidde een onderzoekstraject vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam, ondersteund door het Ministerie van OCW. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het boek Switchen en Klimmen. Bedenker van de De Transformatieve School en betrokken bij de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW.  Specialist als het gaat om de overbrugging van de cultuurverschillen tussen ‘Thuis’, ‘de Straat’ en ‘de School’.

komensky-kerstkaart-2020