KomenskyPost info

De influencers 2021: Ton van Haperen en Paula van Manen

Ditmaal twee personen die van de redactie van KomenskyPost het predicaat influencer van het jaar ontvangen. De redactie koos uit een longlist bestaande uit dertig namen die was samengesteld uit de inzendingen van onze lezers.
Daarbij speelden bij de keuze drie zaken een rol, hij/zij : 

 1. Maakt als onderwijsmens gebruik van sociale media
 2. Heeft een kritische, soevereine blik op onderwijs en beleid
 3. Heeft zich aflopen jaar laten gelden


Dit jaar werd naast de pandemie beheerst door het steeds maar groter wordende lerarentekort, het groeiende aantal laaggeletterden (inmiddels een op de vier leerlingen die het initieel onderwijs verlaat) en de kansenongelijkheid die alleen maar toeneemt. 

Uiteindelijk staat de kwaliteit van ons onderwijs op het spel en dus de toekomst van Nederland. De problemen los je niet op door incidenteel miljarden te strooien. Geld dat vaak blijft hangen bij incompetente schoolbestuurders met salarissen die soms in de buurt van de Balkenendenorm komen. Ministers stellen dat zij in principe niet gaan over wat men met de extra middelen doet, met lumpsum als toverwoord. De onderwijsinspectie roeit met de riemen die men heeft..

Op al deze fronten waren Ton van Haperen en Paula van Manen actief. Beiden zijn voor ons dus de Onderwijsinfluencers van 2021.

Ton van Haperen als columnist, schrijver van kritische beschouwingen in dagbladen, optredens in de media en op Twitter. Dat deed hij allemaal naast zijn baan als docent economie in het VO. Zijn invloed mag niet onderschat worden. Ton van Haperen is vooral actief in het voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding. Belangrijk was ook zijn bijdrage aan de hoorzittingen van Curriculum.nu. Zie hierover ook ons verslag.
Helder en ter zake fileerde hij een aantal plannen en de wijze van opereren van het woud van commissies, expertgroepen en de SLO.

Paula van Manen schreef een boek dat zich afspeelde in de wereld van het ROC. In haar: Wanneer krijgen we weer les? gaf zij in een prettig leesbare stijl – zij is ook auteur van een aantal kinderboeken – een voorbeeld van de wereldvreemde ideeën die door de schoolleiding worden doorgedrukt om de opzet van een opleiding tot onderwijsassistent te veranderen. Woorden als gepersonaliseerd, ontdekkend, zelfstandig leren, je eigen leerdoelen formuleren werden sleutelbegrippen.  
Het boek, waarvan de inhoud geheel was geanonimiseerd, leidde tot veel ophef. Het bestuur van haar ROC ontsloeg Paula van Manen, waardoor iedereen meteen wist om welk ROC het ging. Paula accepteerde het ontslag niet en ging naar de rechter met als argument dat arbeidsverhoudingen te zeer verstoord waren. Feitelijk betekent dit dat elke leerkracht die wantoestanden op zijn/haar (geanonimiseerde) school beschrijft de kans maakt te worden ontslagen. 

Jan Lepeltak

De redactie van KomenskyPost wenst je een gezond, gelukkig en succesvol 2022. Dit wensen we ook het Nederlandse onderwijs van harte toe.

 1. Reactie door auteur

  de auteur

  Onderstaande reactie werd via de mail ontvangen:

  Door haar werkgever en haar collega’s herkenbaar aan de schandpaal te zetten, heeft PvM zichzelf ontslagen van haar professionele verplichtingen jegens hen. Zij heeft haar professionele plichten jegens toekomstige studenten zwaarder laten wegen en in dat opzicht heeft ze zich een bewonderenswaardige influencer betoond. Maar ze had dan ook zonder morren de consequenties van haar professionele keuze moeten dragen: ze had zelf ontslag moeten nemen.
  Wes Holleman

Geef een reactie

23 + = 27

Translate »