Archive

Pagina 3/64

Algemeen, Duitsland, Filmrecensie, Leerlingenzorg

Herr Bachmann en zijn klas: Der Schule als Lebensort

Afstandsonderwijs, Covid-19, Onderzoek, PO, Vlaanderen, Welbevinden

Vlaams onderzoek laat zien dat impact van Corona bij lagere schoolkinderen groot was

Beleid, Kwaliteit, Leerachterstanden, Lerarenopleiding, Politiek, Prakrijk, Primair onderwijs, salaris, VO, Werkdruk

Zoek oplossingen voor het lerarentekort zoals focussen op de basisvaardigheden

Gelijke kansen, Kansenongelijkheid, PO

Kansenongelijkheid in vloeibare tijden

Jeugdzorg, KomenskyPost info

Jason op de IDFA. De schokkende wereld van de gesloten inrichtingen

Didactiek, Docenten, ICT, KomenskyPost info, Kwaliteit

Onderwijsuitzicht?

Gechiedenis, Indonesië, KomenskyPost info

Over de ‘Revolusi’ en de bekendheid van Multatuli in Indonesië

Begrijpend lezen, Curriculum, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, Pabo, Primair onderwijs

Verbeter het leesonderwijs, de lerarenopleiding wil wel, maar het moet ook kunnen

Burnout, Docenten, KomenskyPost info, Leraren, Schoolleider, Werkdruk

Noodkreet van een docente en de vicieuze cirkel van verantwoordelijkheid

Boekrecensie, Primair onderwijs, Taalonderwijs, Talen, Tweede taal

‘Talen die de school in komen’

Thema door Anders Norén