Tag: Laaggeletterdheid

Pagina 1/2

Begrijpend lezen, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, Technisch lezen

“Taalachterstand” op NU.nl

Begrijpend lezen, Dyslexie, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Leerachterstanden, Leesproblematiek, Onderzoek, Politiek, Primair onderwijs, Technisch lezen, VO

Komt er een einde aan de laaggeletterdheid? Niet op deze manier.

Dyslexie, KomenskyPost info, Laaggeletterdheid

Wegwijs in Dyslexie?

Begrijpend lezen, Curriculum, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, Pabo, Primair onderwijs

Verbeter het leesonderwijs, de lerarenopleiding wil wel, maar het moet ook kunnen

Didactiek, Docenten, HBO, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, Lerarenopleiding, MBO, VMBO, VO

Lezen? Een zaak voor alle vakken

Beleid, Curriculum, Dyslexie, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, OCW, Onderzoek, PO, Speciaal onderwijs, VO

Pleidooi voor meer aandacht van inspectie voor kwaliteit leesonderwijs

Beleid, Didactiek, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Onderzoek

Leessymposium in coronatijd

KomenskyPost info, Laaggeletterdheid, Lerarenopleiding, PO, VO

Het rampzalige leesadvies van de Onderwijsraad

Dyslexie, Laaggeletterdheid, Onderzoek, PO, VO

Het dyslectische drama

KomenskyPost info

Leesplezier stimuleren is zinloos als de technische leesvaardigheid niet op orde is

Thema door Anders Norén