Tag: Laaggeletterdheid

Pagina 1/2

Begrijpend lezen, Curriculum, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, Pabo, Primair onderwijs

Verbeter het leesonderwijs, de lerarenopleiding wil wel, maar het moet ook kunnen

Didactiek, Docenten, HBO, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, Lerarenopleiding, MBO, VMBO, VO

Lezen? Een zaak voor alle vakken

Beleid, Curriculum, Dyslexie, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, OCW, Onderzoek, PO, Speciaal onderwijs, VO

Pleidooi voor meer aandacht van inspectie voor kwaliteit leesonderwijs

Beleid, Didactiek, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Onderzoek

Leessymposium in coronatijd

KomenskyPost info, Laaggeletterdheid, Lerarenopleiding, PO, VO

Het rampzalige leesadvies van de Onderwijsraad

Dyslexie, Laaggeletterdheid, Onderzoek, PO, VO

Het dyslectische drama

KomenskyPost info

Leesplezier stimuleren is zinloos als de technische leesvaardigheid niet op orde is

Beleid, Docenten, Kansenongelijkheid, KomenskyPost info, Laaggeletterdheid, PO, VO

ResearchEd Nederland 2020: De drie grootste kwalen van ons onderwijs

KomenskyPost info, Laaggeletterdheid, Onderzoek, PO, VO

“Alle leerlingen moeten minstens functioneel geletterd hun school verlaten”

Curriculum, Didactiek, Dyslexie, Laaggeletterdheid

Kees Vernooy n.a.v. dyslexie-onderzoek inspectie: hoe te verklaren dat relatie tussen kwaliteit en zwak lezen/spellen niet wordt vastgesteld?

Thema door Anders Norén