Categorie: KomenskyPost info

Pagina 4/24

Beleid, Curriculum, KomenskyPost info, Staat van het onderwijs 2020

De Staat van het Onderwijs 2020: het jaar waarin verschillen nog groter werden

Afstandsonderwijs, Beleid, Covid-19, KomenskyPost info, Kwaliteit

Hoe lang moeten we in de ‘Staat van het Onderwijs’ nog lezen dat de kwaliteit van ons onderwijs verder achteruitgaat?

Covid-19, Kansenongelijkheid, KomenskyPost info, Leerachterstanden, PO, VO, Zomerschool

De Zomerschool en leerachterstanden

fusie/schaalvergroting, KomenskyPost info, MBO, ROC

Fusiegolf ROC’s-AOC’s, what’s in a name.

2e Kamerverkiezingen, Bekostiging, havo/vwo, KomenskyPost info, PO, Politiek, Schoolbesturen, VMBO, VO

Slobs leermoment en er is feitelijk 13 miljard extra beschikbaar voor het onderwijs

Gelijke kansen, Klassen, KomenskyPost info

Klassen afl. 7: de losse eindjes aan elkaar geknoopt

2e Kamerverkiezingen, KomenskyPost info, Politiek

Onderwijs in de verkiezingsprogramma’s deel 3: PvdA, PVV, GroenLinks en SP

2e Kamerverkiezingen, KomenskyPost info, Politiek

Onderwijs in de verkiezingsprogramma’s deel 1: VVD en CDA

KomenskyPost info, TVserie Klassen

Klassen afl. 6: ‘Quarantaine time’

Afstandsonderwijs, KomenskyPost info

Welke lessen trok het onderwijsveld uit 2020?

Thema door Anders Norén