Categorie: Beleid

Pagina 3/13

Beleid, Computational thinking, Curriculum, Curriculum.nu, ICT

Welcome to the slow-countries?

Beleid, Coding, Computational thinking, Curriculum.nu, Eindexamen, ICT, PO, Programmeren, Toetsen, VO

Eindexamenfeestje voor het nieuwe informatica-curriculum

Beleid, KomenskyPost info, MBO, OCW, VMBO, VO

De opkomst van Uber-education

Beleid, Docenten, Eindexamen, PO, Toetsen, VMBO, VO

Deel 2 – Over maantjes, sterretjes en zonnetjes en veel meer. Toetsexpert Ben Wilbrink beantwoordt 10 vragen over toetsen en testen.

Beleid, Kwaliteit, Leerlingenzorg, PO, Toetsen, VO

Advies en eindtoets — beide eufemismen — Wat is ervan te vinden?

Aruba, Beleid, Eindexamen, KomenskyPost info, Talen

Waar blijft de Arubaanse onderwijsrevolutie?

Beleid, Didactiek, Dyslexie, KomenskyPost info, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, PO, Talen, VO

Alle schoolse initiatieven lijken minder belangrijk dan kinderen goed leren lezen!

Beleid, Kwaliteit, PO, VO

Het hoge aantal dyslexieverklaringen in het VO nog steeds niet onderzocht

Beleid, Kwaliteit, PO, professionaliseren, VO

Verander de eindtoets niet, maar verbeter proces totstandkoming schooladvies

Beleid, Computational thinking, ICT, KomenskyPost info, open leermaterialen, PO, Politiek, VO

De digitaliseringsagenda PO en VO grossiert in vaagheden

Thema door Anders Norén