Categorie: Curriculum

Pagina 2/3

Curriculum, HO, ICT, KomenskyPost info, Onderzoek

De digital society school: op weg naar een duurzame samenleving

Frits vn Kouwenhove met leerlingen bij de P2000

Curriculum, Docenten, ICT, KomenskyPost info, Leraren, Lerarenopleiding

Veranderingen beginnen bij het individu en minder bij een organisatie

Curriculum, Didactiek, Dyslexie, Laaggeletterdheid

Kees Vernooy n.a.v. dyslexie-onderzoek inspectie: hoe te verklaren dat relatie tussen kwaliteit en zwak lezen/spellen niet wordt vastgesteld?

Coding, Curriculum, ICT, KomenskyPost info, PO, VO

Over AI en onderwijs

Coding, Computational thinking, Curriculum, Didactiek, ICT, KomenskyPost info, PO, VO

Informatica op de basisschool? Zo ja, hoe?

Coding, Computational thinking, Curriculum, Lerarenopleiding, PO, Programmeren, VMBO, VO

In veel EU-landen wordt Computational Thinking/Coding een verplicht schoolvak !

Aruba, Beleid, Curriculum, KomenskyPost info, Talen, VO

Mi oda pa Papiamento (Mijn ode aan het Papiaments)

Curriculum, Didactiek, Docenten, KomenskyPost info, PO, VO

ResearchED 2019 – Kees Vernooy: over het belang van goed leesonderwijs en hoe dat te bereiken

Curriculum, KomenskyPost info

Singapore als excursiebestemming voor managers

Coding, Computational thinking, Curriculum, Docenten, ICT, KomenskyPost info, VO

Zal het met computational thinking ooit iets worden?

Thema door Anders Norén