Tag: dyslexie

Pagina 1/2

Begrijpend lezen, Dyslexie, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Leerachterstanden, Leesproblematiek, Onderzoek, Politiek, Primair onderwijs, Technisch lezen, VO

Komt er een einde aan de laaggeletterdheid? Niet op deze manier.

Dyslexie, KomenskyPost info, Laaggeletterdheid

Wegwijs in Dyslexie?

Beleid, Curriculum, Dyslexie, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, OCW, Onderzoek, PO, Speciaal onderwijs, VO

Pleidooi voor meer aandacht van inspectie voor kwaliteit leesonderwijs

Dyslexie, Laaggeletterdheid, Onderzoek, PO, VO

Het dyslectische drama

KomenskyPost info

Leesplezier stimuleren is zinloos als de technische leesvaardigheid niet op orde is

KomenskyPost info, Laaggeletterdheid

Kees Vernooy beantwoordt tien vragen over laaggeletterdheid en leesonderwijs

Curriculum, Didactiek, Dyslexie, Laaggeletterdheid

Kees Vernooy n.a.v. dyslexie-onderzoek inspectie: hoe te verklaren dat relatie tussen kwaliteit en zwak lezen/spellen niet wordt vastgesteld?

Dyslexie, Laaggeletterdheid

Meerderheid basisscholen heeft lees- en spellingonderwijs niet op orde.

KomenskyPost info

Dyslexie: KomenskyPost 2017 aan de basis van een mediahype

Onderzoek, PO, VO

Prof. van der Leij onderschrijft niet alle conclusies van Prof.Bosman rond dyslexie. Een reactie

Thema door Anders Norén