Tag: Lerarentekort

Pagina 1/2

Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, Lerarentekort

Lerarentekort: Uitgestroomde leraren zoetjesaan laten terugvloeien. Met jonge starters is te lang gesold.

Beleid, Lerarentekort

Het lerarentekort: oorzaken en schuldigen. Een korte geschiedenis

Beleid, Kwaliteit, Leerachterstanden, Lerarenopleiding, Politiek, Prakrijk, Primair onderwijs, salaris, VO, Werkdruk

Zoek oplossingen voor het lerarentekort zoals focussen op de basisvaardigheden

Burnout, Docenten, KomenskyPost info, Leraren, Schoolleider, Werkdruk

Noodkreet van een docente en de vicieuze cirkel van verantwoordelijkheid

Bekostiging, Beleid, Docenten, Lerarentekort

Lerarentekort is geen natuurverschijnsel

Bekostiging, Beleid, Gelijke kansen, Jeugdzorg, Kansenongelijkheid, Leerachterstanden, Politiek, Schooladvies, Schoolbesturen

“Ongelijke kansen, wat valt er aan te doen?”

Beleid, Boekrecensie, Leraren, Vlaanderen

Brandweerlieden aller landen verenigt u: pak de onderwijsproblemen ‘stroomopwaarts’ aan

Beleid, Docenten, Kansenongelijkheid, KomenskyPost info, Laaggeletterdheid, PO, VO

ResearchEd Nederland 2020: De drie grootste kwalen van ons onderwijs

Beleid, KomenskyPost info, Lerarentekort, PO, VO

Besturen medeverantwoordelijk voor het lerarentekort?

Bekostiging, KomenskyPost info, Lerarentekort, Staking

Hebben de onderwijsstakingen (onbedoeld) een verkeerd effect?

Thema door Anders Norén