Categorie: VO

Pagina 2/21

Begrijpend lezen, Dyslexie, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Leerachterstanden, Leesproblematiek, Onderzoek, Politiek, Primair onderwijs, Technisch lezen, VO

Komt er een einde aan de laaggeletterdheid? Niet op deze manier.

Afstandsonderwijs, Didactiek, E-learning, HBO, HO, MBO, Online leren, VO

Simultaan onderwijs blijkt onder voorwaarden te kunnen

Beleid, Kwaliteit, Leerachterstanden, Lerarenopleiding, Politiek, Prakrijk, Primair onderwijs, salaris, VO, Werkdruk

Zoek oplossingen voor het lerarentekort zoals focussen op de basisvaardigheden

Didactiek, KomenskyPost info, PO, VO

Instructie of ontdekkend leren? Er is een derde weg

Gelijke kansen, Kansenongelijkheid, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Onderzoek, Pabo, PO, professionaliseren, salaris, Schooladvies, TVserie Klassen, VO

Ligt de sleutel voor noodzakelijke verbetering bij de lerarenopleidingen?

Afstandsonderwijs, Blended learning, Corona, Didactiek, Online leren, PO, VO

Maakten de ervaringen met ‘coronaonderwijs’ de hooggespannen verwachtingen waar?

KomenskyPost info, PO, VMBO, VO, Zomerverhalen

Toen Covid nog niet bestond

Afstandsonderwijs, Covid-19, Didactiek, Italië, Online leren, PO, VO

Didactica a Distanza op Italiaanse scholen tijdens de pandemie

Afstandsonderwijs, Covid-19, Leerachterstanden, PO, Vlaanderen, VO

Pedro de Bruyckere: wenken voor na corona

Lerarenopleiding, Pabo, Vlaanderen, VO

Studiedesoriëntatie

Thema door Anders Norén