Categorie: Onderwijs2032

Pagina 1/2

Beleid, KomenskyPost info, Lerarentekort, Onderwijs2032, Onderwijscoöperatie, Politiek

Staken en een echte vertegenwoordiging van de beroepsgroep leraren

Beleid, Coding, Computational thinking, content, Curriculum, Didactiek, KomenskyPost info, Onderwijs2032

De old school informaticaplannen van Curriculumnu.nl

Beleid, Didactiek, Exacte vakken, Formatief toetsen, Onderwijs2032, Onderwijsmythes, Vakantieboeken

Ben Wilbrink: De rode draad is het thema ‘eerlijk onderwijs’

Coding, Computational thinking, Docenten, Onderwijs2032, VO

‘Voorstel Digitale Vaardigheden brengt veel mooie cadeautjes’

Onderwijs2032

De worsteling van de AOb naar een nieuwe bestuur

Onderwijs2032, Onderwijscoöperatie

Gaat de regiegroep Onderwijs2032 haar eigen gang?

Beleid, Docenten, Kwaliteit, Onderwijs2032, Onderwijscoöperatie, Politiek

BON wil alternatief voor de Onderwijscoöperatie

Beleid, KomenskyPost info, OCW, Onderwijs2032, PO, Politiek, VO

Onderwijs2032 uitgekleed: curriculumvernieuwing heet nu herijking

Beleid, Didactiek, Onderwijs2032, Onderwijsmythes, Onderzoek

Hoorzitting Onderwijs2032: Tussen ideologie en wetenschap?

Beleid, Onderwijs2032, Politiek

Aardige kost voor de kabinetsformateur? De Middenschool revisited en de varianten ‘light’

Thema door Anders Norén